Community Management – A&O for indflydelsesrige personer og virksomheder

Community management handler om forvaltning og aktivering af ens egne interessenter, dvs. ens egne fans og kunder, som følger eller kunne følge en i sociale netværk. Det kan f.eks. være venner, der hverver venner gennem gavekampagner.

Forvaltning af Fællesskabet

Vores eget samfund er derfor altid en bred kreds og et ideelt kontaktpunkt. I princippet handler community management dog om administration og målrettet fremme af interaktion med den snævrere kreds, vores fans. På YouTube, Instagram og Facebook, men også på andre sociale netværk, hvad enten det er erhvervslivet på LinkedIn eller musik på TikTok, er dit eget fællesskab guldet i de sociale netværk. Her kan information spredes uden filtre, ligesom PR-arbejde i medierne tidligere var det. Fans kan tiltales direkte, deres eget indhold kan spredes, men også kampagner og tilbud. På den måde får du en meget tættere kontakt med dit fællesskab og skaber samtidig en forbindelse gennem ens interesser og fagområder. Samtidig skal community management ikke kun handle om at sende information, men også om at modtage den, hvor modtagelse og interaktion spiller en vigtig rolle. I den enkleste form er det f.eks. kommentarer, der besvares.

  • Forvaltning og aktivering af egne kundeemner, fans og kunder
  • Det kan også være personer, der er blevet knyttet af en ven på billedet, ens eget fællesskab er en bred kreds.
  • Dit eget fællesskab er guldet i sociale netværk