Tiltrækning af nye faglærte arbejdstagere med employer branding – definition og foranstaltninger

For nogle arbejdsgivere er employer branding en vigtig del af markedsføringen. Fokus er på at markedsføre sig selv som en attraktiv arbejdsgiver og dermed styrke brandet. Denne artikel handler om sammenhængen mellem employer branding og personalemarketing og om interne og eksterne tiltag, hvormed du kan gøre opmærksom på din virksomhed som potentiel arbejdsgiver.

Employer branding vs. markedsføring af personale

Begreberne employer branding og personalemarketing sammenlignes ofte eller bruges synonymt. Forskellen er dog betydelig. For det første har både personalemarketing og employer branding det overordnede mål at positionere sig som en attraktiv arbejdsgiver og bruge et konsistent, autentisk arbejdsgiverbrand for at tiltrække de rigtige karrierestartere og nye medarbejdere. Men mens HR-markedsføring omfatter en række operationelle foranstaltninger til at engagere kandidater og kommunikere ens budskab til dem, beskriver employer branding den afgørende definition og det strategiske fundament.

Interne og eksterne foranstaltninger i forbindelse med employer branding

Vigtige brandingforanstaltninger omfatter interne og eksterne faktorer. Disse kan sammensættes individuelt afhængigt af organisationen og bør være tilpasset målgruppen. Forudsætningen er, at der på forhånd er foretaget en omfattende opbygning af arbejdsgiverbrandet, at arbejdsgiverværdien er formuleret og målgruppen defineret.

Interne foranstaltninger: Du kan gøre dette internt!

Her er eksempler på interne foranstaltninger:

 • Formidle resultaterne af employer branding-processen internt
 • Inddrag medarbejderne i processerne
 • Optimering af kandidaternes rejse
 • Etablering af feedback om arbejdsgiverbrandet
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Tilbyde uddannelsesmuligheder og workshops

Eksterne foranstaltninger: Hvordan du tiltrækker ekstern opmærksomhed på din virksomhed!

Dernæst har vi eksempler på eksterne foranstaltninger:

 • Fremtrædende visning af karrierewebstedet
 • Integrer indsigt i virksomheden på webstedet
 • Brug sociale medier, f.eks. rekrutteringsfilm og medarbejderblogs, til at komme i kontakt med målgruppen.
 • Præsenter dig selv som en potentiel arbejdsgiver på messer og andre arrangementer
 • Tilbud om bonus for placering, workshops og uddannelsesmuligheder
 • Gør opmærksom på virksomheden gennem sponsorater