HR Marketing-opgaver: For vellykket employer branding

HR-markedsføringsopgaver – HR-markedsføring er en vigtig del af personaleledelse, da det drejer sig om at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Der findes interne og eksterne HR-markedsføringsopgaver, som forfølger forskellige mål. I denne artikel præsenterer vi de vigtigste HR-markedsføringsopgaver og giver nyttige tips til, hvordan du kan øge din virksomheds attraktivitet. Læs videre og bliv klogere på, hvordan du kan styrke din employer branding gennem målrettede tiltag.

De vigtigste HR-markedsføringsopgaver i et overblik

HR-markedsføring er en af de vigtigste opgaver inden for personaleledelse. I denne forbindelse er de respektive medarbejdere primært optaget af strategier, der har til formål at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. For at give dig et dybere indblik i dette emne præsenterer vi i denne artikel de vigtigste HR-marketingopgaver.

De rigtige foranstaltninger: Sådan øger du din virksomheds tiltrækningskraft gennem HR-markedsføring: De rigtige foranstaltninger: Hvordan øger du din virksomheds tiltrækningskraft gennem HR-markedsføring?

Hvad er HR-markedsføringsopgaverne?

HR-området er grundlæggende opdelt i områderne intern og ekstern personalemarketing. I det følgende vil vi gerne gå mere i detaljer med de opgaver, som de respektive områder påtager sig, og hvordan du også kan implementere dem i din virksomhed. Det kan du gøre med dine egne ressourcer eller med hjælp fra et HR-marketingbureau.

Hvad er opgaverne for intern personalemarketing?

Intern markedsføring af personale fokuserer primært på de medarbejdere, der allerede arbejder i virksomheden. I den forbindelse skal medarbejdernes fastholdelse af medarbejdere øges gennem forskellige foranstaltninger. Målet med den interne personalemarkedsføring er at forbedre arbejdsklimaet, forebygge afskedigelser og øge den generelle produktivitet i virksomheden. Nedenfor finder du nogle nyttige tips, der kan hjælpe dig med at nå dette mål.

De vigtigste opgaver inden for intern personalemarketing i et overblik

 • Virksomhedens pensionsordning
 • Ferie- og julebonus
 • Bonus for målopfyldelse
 • Firmabil
 • Teambuilding-arrangementer
 • Trettende løn
 • Sabbatår
 • Succesbonusser
 • Supplerende forsikring
 • Fjernarbejde

Hvad er opgaverne for ekstern markedsføring af personale?

Ekstern personalemarkedsføring handler primært om at tiltrække nye talenter og om virksomhedens image udadtil. Der kan anvendes forskellige strategier for at nå dette mål. I det følgende vil vi gerne præsentere dig for nogle nyttige tips til, hvordan du kan bringe din eksterne personalemarkedsføring fremad for at tiltrække de rigtige medarbejdere til dit team.

De vigtigste opgaver inden for ekstern markedsføring af personale i et overblik

 • Aktiv sourcing
 • Markedsføring på sociale medier
 • Karriere sider
 • Karriereportaler
 • Jobannoncer
 • Opbygning af en talentmasse
 • Universitetsforelæsninger
 • Rekruttering på universitetet
 • Websteder Blog
 • YouTube-kanal

Ud over de HR-markedsføringsopgaver, der er beskrevet ovenfor, er der mange andre måder, hvorpå du kan øge din virksomheds tiltrækningskraft. I begyndelsen er det dog naturligvis vigtigt, at du koncentrerer dig om de opgaveområder, der giver størst merværdi for din virksomhed. I den forbindelse bør du undgå at arbejde med for mange områder på samme tid.

Hvilke HR-markedsføringsopgaver er de vigtigste?

Dette spørgsmål kan ikke besvares entydigt. Det vigtigste er, at du fokuserer på de opgaver, der passer til dine aktuelle behov. Hvis du f.eks. ønsker at tiltrække unge medarbejdere, bør du fokusere på digitale platforme som LinkedIn eller Instagram og lave aktiv sourcing for at tiltrække nye talenter.

Hvis dit fokus derimod er på at fastholde de nuværende medarbejdere, bør du fokusere på interne HR-marketingopgaver og f.eks. sørge for at udvikle attraktive incitamentsmodeller eller andre foranstaltninger, der kan øge medarbejdertilfredsheden betydeligt.

Konklusion: Øg din virksomheds tiltrækningskraft

Med veludførte HR-markedsføringsopgaver øger du din virksomheds attraktivitet permanent!

I denne artikel har vi præsenteret forskellige HR-markedsføringsopgaver, som vil hjælpe dig med at øge din employer branding. Hvis du ikke har tilstrækkelige ressourcer inden for et af de respektive områder, eller hvis du mangler den nødvendige viden, har du stadig mulighed for at bruge et HR-marketingbureau.

✔️ Læring
✔️ HR-markedsføring er en vigtig del af personaleledelsen.
✔️ Der er interne og eksterne HR-markedsføringsopgaver.
✔️ Interne HR-markedsføringsopgaver øger medarbejderfastholdelsen.
✔️ Eksterne HR-markedsføringsopgaver tjener til at tiltrække nye talenter.
✔️ Der er forskellige HR-markedsføringstiltag, som virksomheder kan gennemføre.
✔️ Valget af de rigtige foranstaltninger afhænger af virksomhedens behov.
✔️ Incitamentsmodeller og aktiv sourcing kan hjælpe med at tiltrække talent.
✔️ Marketing på sociale medier og karrieresider kan forbedre virksomhedens image udadtil.
✔️ Rekruttering på universiteter og universitetsforelæsninger kan lette adgangen til unge talenter.
✔️ Virksomhederne bør fokusere på nogle få HR-marketingopgaver, der giver mest værdi.
✔️ Hvis virksomhederne gennemfører en vellykket HR-markedsføring, kan de øge virksomhedens tiltrækningskraft på en bæredygtig måde.
✔️ HR-markedsføringsbureauer kan hjælpe virksomheder med implementeringen.
Der findes ikke nogen universelt gyldige HR-marketingopgaver, der er lige vigtige for alle virksomheder.

5 idéer til HR-markedsføring

Ønsker du som arbejdsgiver at gøre din virksomhed mere attraktiv for potentielle medarbejdere og skille dig ud fra konkurrenterne? Så bør du helt sikkert satse på kreative HR-markedsføringsideer. For målrettet og innovativt HR-arbejde kan være med til at forbedre virksomhedens image og øge dens tiltrækningskraft som arbejdsgiver. I denne artikel præsenterer vi fem nyttige HR-markedsføringsidéer, som du kan bruge til at sætte din virksomhed i fokus og tiltrække de bedste talenter.

Læs videre for at finde ud af, hvordan målrettede foranstaltninger kan give dig en mærkbar fordel på medarbejdermarkedet.

 • 5 idéer til HR-markedsføring