Web 3.0: Internettets fremtid – definition, koncept og fordele og ulemper

Web 3.0 er stadig en vision, men definerer et udviklingsstadie af internettet, der følger efter Web 1.0 og Web 2.0. Web 3.0 eksisterer på grundlag af blockchain-teknologien. Brugen af blockchain-teknologi og potentialet for decentraliseret datalagring skaber et demokratisk internet, som er designet og kontrolleret af brugerne og fjerner de store internetvirksomheders magt. I processen er hver enkelt bruger en del af web 3.0 og har fuld kontrol over sine data.

Det grundlæggende koncept for Web 3.0

Det semantiske web forbinder oplysninger i overensstemmelse med deres betydning. I øjeblikket kan de fleste oplysninger på internettet kun læses, forstås og rekonstrueres ved hjælp af mennesker. Web 3.0’s særlige kendetegn er dog allerede tydelige i nogle applikationer. F.eks. søger brugerne efter et bestemt produkt i en onlinebutik via Adsense-annoncer, som vises igen på andre websteder.

Web 3.0 strukturerer og behandler information på en sådan måde, at computere kan forstå og behandle information i overensstemmelse med dens betydning. Ved at implementere Web 3.0 og strukturere alle tilgængelige data anvendes viden fra lærebøger, leksika og regelbøger samt ens egen omfattende erfaring. Især i medicinske eller juridiske spørgsmål er det semantiske web en hjælp til beslutningstagning. Web 3.0 hjælper brugerne med at håndtere den store mængde information.

I 2006 var 161 exabyte digital information frit tilgængelig for alle klodens indbyggere. Web 3.0 kan hjælpe med at overvinde denne informationsoverbelastning. På nuværende tidspunkt kan computere kun håndtere og dele de fleste data, men de kan ikke fortolke dem eller sammenkæde dem med andre data. Det hjælper med at omstrukturere oplysninger og identificere relaterede oplysninger ved at bruge semantik som en forbindelse mellem mennesker, indhold og tjenester.

 

De vigtigste funktioner i Web 3.0

Her er en oversigt over de vigtigste funktioner:

 • Semantisk web
 • Kunstig intelligens
 • 3D-grafik
 • Forbindelse
 • Ubiquitet

Fordele og ulemper ved det næste udviklingsstadium

Her finder du en liste over fordele og ulemper ved Web 3.0.

Fordele – hvad taler for Web 3.0?

Dette er nogle af de fordele, der taler for Web 3.0:

 • De sociale netværks, platformes og internetvirksomheders magt er begrænset
 • Sikkerhed, databeskyttelse og skalerbarhed er styrket
 • Datakontrol og datasuverænitet ligger hos brugerne
 • Der er rimelig adgang til oplysninger
 • Der anvendes åbne teknologier
 • Gensidig kontrol i stedet for tab af kontrol til selskaberne
 • Demokratiseret internet

Ulemper – hvad taler imod Web 3.0?

Det er ulemperne ved Web 3.0:

 • Der er fare for anarki på internettet på grund af færre muligheder for at regulere og påvirke udviklingen af internettet
 • Fra Web 2.0 til Web 3.0 er en vanskelig overgang
 • Energiefterspørgslen stiger kraftigt på grund af blockchain-teknologien
 • Tab af kontrol på statens side