Overvågning: Hvorfor overvågning af sociale medier?

Overvågning af sociale medier er vigtig, fordi der i sidste ende altid skal være overskud. Kampagner på de sociale medier er aldrig automatisk vellykkede. Tidligere erfaring kombineres altid med live-erfaring, hvordan reagerer målgruppen på det aktuelle tidspunkt? På baggrund af disse grundlæggende oplysninger udvikler et social media-bureau koncepter til at gøre sociale mediekanaler, annoncer og community management så effektive som muligt, så virksomheden har et positivt resultat i sidste ende.

Overvågning af succeser – Facebook, YouTube, Instagram og Co.

Overvågning af sociale medier er imidlertid meget forskelligartet. Der er områder inden for influencer marketing, som næsten ikke kan overvåges. I den sidste kampagne blev der f.eks. brugt kuponkoder i Instagram-opslag. Her kan der ikke placeres direkte links, og derfor kan kliks og salg ikke spores. Dette er naturligvis et stort problem for mange virksomheder, der også opbygger rækkevidde ved hjælp af markedsføring gennem influencers. Samtidig er der muligheder som Facebook-annoncer, der også kan placeres på Instagram, og som er ekstremt præcise med hensyn til rapportering og overvågning. Den er så præcis, at selv mange kritikere er bekymrede for privatlivets fred, for reklamer bliver trods alt mere og mere personlige. Her kan stierne spores meget præcist, så du ved og ser præcis, hvem der kan lide dit brand, hvem der køber produkterne, hvem der er interesseret i lignende produkter, hvor gamle de er, hvor de kommer fra, hvilke interesser de har.

Så anderledes er evalueringen i forbindelse med overvågning. Hvis du virkelig ønsker at sætte dig ind i emnet, bør du starte direkte med software. Fordi emnet overvågning er så mangfoldigt og specielt, at det ikke kan forklares i et par afsnit. Den bedste anbefaling er derfor learning by doing og YouTube-videoer! Tilsæt dertil en portion snilde, og så kan du begynde at overvåge.

KPI – Key Performance Indicator

Inden for virksomhedsadministration er der kun ét udtryk for at måle succes: Key Performance Indicator. De såkaldte KPI’er dokumenterer graden af opfyldelse. Inden for online markedsføring er det først og fremmest konverteringsraten, som giver oplysninger om salget eller tilbuddene, klikraten, den såkaldte click through rate, forkortet CTR, med en erklæring om, hvor proportionale de opnåede klik er i forhold til hinanden, til interaktionsraten, den såkaldte engagement rate, som beskriver, hvor mange reaktioner der var på et bestemt medieindhold, til reaktionsraten, den såkaldte response rate, som giver oplysninger om, hvor mange tilbagemeldinger der var på en bestemt handling.

Lad os se nærmere på de forskellige KPI’er:

Interaktionsrate – Engagement Rate

Interaktionsraten eller brugerengagementet spiller en stor rolle på især to områder. For det første i forbindelse med overvågning, dvs. måling eller evaluering af kampagners succes.

Formlen til beregning af vekselvirkningsgraden:

( Synes godt om + Kommentarer x 5 ) / Visninger = Engagement

Du kan justere værdien x 5 op og ned som du vil. Mere om interaktionshastigheden

Gennemklikningsrate – CTR

Click-through rate (CTR) er en yderst vigtig indikator i forbindelse med rapportering og overvågning. Som et nøgletal giver klikfrekvensen oplysninger om forholdet mellem visninger og klik. Jo højere denne procentsats er, jo mere succesfuld er kampagnen.

  • Et opslag på sociale medier når ud til 1.000 personer
  • Af disse klikker 50 på tilbuddet
  • Resulterer i en klikrate på 5 %

Formlen for klikfrekvens:

Indtryk (visninger) / klik = klikrate

Mere om klikraten

Konvertering/konverteringsrate

For interaktionsraten eller engagementet er samtalen med ens egen målgruppe en afgørende succesfaktor for din markedsføring på de sociale medier. Samtalen er den grundlæggende model inden for medievidenskab. Gennem informationsudveksling spredes nyheder, innovationer og alle tænkelige former for information.

Mere om konverteringsgraden

Svarprocent – Svarprocent

Svarprocenten angiver svarprocenten på en bestemt kampagne og angiver, hvilke succesfaktorer der kan udledes heraf ved sammenligning af flere kampagner. Svarprocenten kan have meget forskellige årsager, et simpelt eksempel er en markedsføringsundersøgelse, der sendes til 1.000 virksomheder. Hvis 400 spørgeskemaer blev returneret, ville andelen være 40 %.

Formlen til beregning af reaktionshastigheden:

( modtaget / sendt ) * 100 = svarprocent

Mere om reaktionshastigheden

Overvågning af indflydelsesrige personer

Overvågning af influenter er i nogle tilfælde vanskelig. I andre tilfælde er det relativt let. I sidste ende er den bedste måde at overvåge influencers på at have direkte adgang til statistikker og analyser af de enkelte influencers. Det er selvfølgelig ikke altid muligt, så de fleste influencere sender normalt screenshots af statistik. Disse kan derefter modberegnes og kontrolleres delvist ved hjælp af software til sociale medier. Men i bund og grund er pointen ikke kun at give influencers gratis artikler og produkter, men også at rapportere om handlinger og interaktioner på lang sigt. Ligesom med reklamer handler det i sidste ende om at adskille succesfulde influencers fra mindre succesfulde, så der kun indgås et langsigtet samarbejde med influencers, der i sidste ende sikrer konvertering.

Den enkleste og mest effektive løsning er at bruge såkaldte korte links. Korte links placeres derefter under opslagene, f.eks. i YouTube-beskrivelsen, i beskrivelsen under Facebook-opslaget og naturligvis som et link, der kan stryges opad i Instagram Stories. I backend af den korte linkudbyder kan du så se i statistikken, hvor ofte der blev klikket på det. Hvis du arbejder med 20 influencers, kan du sammenligne alle influencers med hinanden efter 30 dage. Du skal blot notere omkostningerne og ved siden af dem klikkene. Ud fra dette kan du beregne, hvor meget du har betalt for et klik. De influencers, hvis kampagne var mest succesfuld, vil derefter fortsat blive booket. Så nemt er det at spore og rapportere om influencer-kampagner.

Du har allerede lært, hvordan du beregner klikraten, men med en lille ændring kan du beregne klikprisen.

Beregning og formel for klikpris

  • Omkostninger / Klik = Klikpris

Lad os se på sammenligningen i et enkelt eksempel:

  • Influencer A koster 2.000 € med 250 klik = 8,00 € pr. klik
  • Influencer B koster 10.000 € med 500 klik = 20,00 € pr. klik
  • Influencer C koster 7.000 € med 800 klik = 7,20 € pr. klik

Som følge heraf ville kampagnen med Influencer C blive opretholdt.

Der er naturligvis også andre faktorer, men dette er det grundlæggende. Andre faktorer er naturligvis vigtige for værdiansættelsen:

  • Indtryk, rækkevidde i samfundet
  • Med god influencer branding og et positivt image
  • Konverteringsrate, tilbud efter klik

Rapporterings- og overvågningssoftware

Hvis du er interesseret i emnet overvågning inden for markedsføring på sociale medier og ønsker at arbejde med analysemetoderne fra et social media bureau, anbefaler vi, at du tager et kig på social media software. Især vores store artikel om emnet: