Bounce rate – definition for websteder, online shops og sociale medier

Frafaldet definerer den procentvise værdi af personer, der er faldet fra en bestemt proces efter et bestemt tidsrum. Dette kan have forskellige aspekter. Hvis vi f.eks. henviser vores bruger til en bestemt YouTube-video. Hvis vores video har en værdi på 20 sekunder som en KPI, dvs. Key Performance Indicator, så man kan opfatte tilbuddet i sin helhed, er enhver seer, der ser mindre end 20 sekunder, en afbryder.

Forladelsesprocenten i den klassiske online-butik

Selvfølgelig findes der ikke kun en afbrydelsesprocent på sociale medier, men også i onlinebutikker eller på websteder. Her, ligesom i sociale netværk, afhænger afbrudshyppigheden ofte af, om en bestemt handling blev udført, eller om et bestemt mål blev nået. Det kan være salg af et produkt, f.eks. ved at linke til en Instagram Story, eller et besøg på et websted, der slutter efter blot få sekunder.

Forladelsesprocenten hjælper med at optimere tilbud

For mange bureauer, men også for virksomheder og brands, er afbrudsraten et vigtigt redskab til at erkende, hvor eventuelle fejlkilder ligger. Hvis f.eks. antallet af opgivelser stiger i løbet af kort tid et bestemt sted, f.eks. på et bestemt produkt, kan det skyldes en scriptfejl. Hvis f.eks. en knap eller en betalingsudbyder ikke fungerer, afbryder folk og foretager ikke et køb.

Frafaldet i hurtig fremadgående

  • Forladelsesprocenten viser den procentdel af personer, der har afbrudt en transaktion eller lukket en side efter et bestemt tidsrum.
  • Key Performance Indicator: Indikator for den faktiske varighed af en proces for at få øje på, om den er fuldført.
  • Hvis KPI’en er 20 sekunder, vil enhver besøgende, der lukker siden, før de 20 sekunder er gået, forlade siden.
  • Afbrydelsesprocenten er ofte en indikation af fejlkilder, f.eks. hvis afbrydelsesprocenten på en side stiger i løbet af kort tid, kan det skyldes en scriptfejl.

Hvad er en afvisningsrate? (engelsk)

4 måder at reducere din afvisningsrate på (engelsk)