Crowdsourcing – massernes intelligens til markedsføring og innovation

Crowdsourcing er en populær metode til at engagere en kollektiv masse til et specifikt mål. Især på grund af de nye muligheder og den ændrede sender-modtager-model, som vi tidligere har beskrevet, kan alle nu gøre sig selv til talerør for en bestemt idé eller et bestemt projekt. De, der har brug for kampfæller, f.eks. for at nå deres mål gennem personalekraft eller for at samle tilstrækkelig viden eller for at få finansieringen til at gå op, kan nu om dage ty til crowdsourcing. Men crowdsourcing er mere end en enkelt persons handling, crowdsourcing kan i lige så høj grad være genereret viden fra en stor gruppe mennesker. Kollektiv intelligens eller kollektiv finansiering.

Crowdsourcing-portaler for finansiering og projekter

I de sidste fem år er mange forskellige udbydere blevet store på internettet, før det var der mange mindre udbydere, men nu er crowdsourcing blevet standard for mange. Crowdsourcing handler altid om at få fat i masserne. Kollektiv viden er altid bedre end individuel viden.

Ifølge Wikipedia er crowdsourcing “de manges visdom” og henviser endvidere til “outsourcing af traditionelt interne delopgaver til en gruppe frivillige brugere, f.eks. via internettet”. Dette begreb er baseret på begrebet outsourcing, dvs. udlicitering af virksomhedsopgaver og -strukturer til tredjepartsvirksomheder”.

Massernes intelligens i forbindelse med markedsføring

  • Crowdcourcing er en populær metode til at opbygge en crowd til et specifikt mål
  • Alle, der har brug for andre kampagnemedlemmer for at nå deres mål eller sikre finansiering, er afhængige af crowdsourcing i disse dage.