Analytics – Hvad er Analytics? Omkostninger, Google & Co.

Analytics omhandler evaluering af brugeradfærd. I bund og grund handler det om at have oplysninger om, hvad vores brugere gør eller ikke gør på en side eller et socialt netværk.

Målrettet evaluering af data til analyse

Programmer til analyse af websteder, onlinebutikker, sociale mediekanaler og mange andre online-baserede løsninger hjælper med at træffe beslutninger, optimere tilbud og forfine nye tilbud på forhånd.

  • Hvad har vores brugere eller fans gjort?
  • Hvilket indhold har de interageret med?
  • For hvilket medieindhold var engagementet hos vores fans højere eller lavere? Nøgleord: Optimering

Jo mere præcis dataanalysen er, jo bedre algoritmen er, jo flere resultater kan uddrages af de tilgængelige data. Derfor er det så vigtigt for annoncører på sociale netværk at være til stede på platforme, der har og offentliggør mange data om deres brugere. Jo flere data en social medieplatform har, jo mere målrettet information kan den sprede. Jo mere målrettet informationen spredes, jo mindre er spredningstabet. Derfor investerer virksomheder og bureauer mange penge i at analysere brugerdata.

Programmer som Google Analytics hjælper med dette, de kan f.eks. vise, hvordan trafikken fra sociale netværk har konverteret i vores online shop. Vi kan derefter bruge denne konverteringsrate som grundlag for at evaluere de forskellige netværk eller kampagner. Dette giver os mulighed for at sammenligne kampagneaktiviteter, grupper og individuelle sociale kanaler med hinanden. Sådan kan du integrere Google Analytics.

Hvad er Analytics?

Analysen ser på brugeradfærd som f.eks. opholdstid, interaktion, men også tilbagevendende brugere og deres adfærd. Ud fra dette kan der dannes mange grupper, hvorfra der igen kan udledes bestemte brugergrupper, hvis brugerrejse vi kan forfine gennem resultaterne.

Dette starter med den enkelte side, som vi kontrollerer og forbedrer på baggrund af antallet af opgivelser eller klikprocenter på enkelte ikoner (A/B-tests). Hvis 17,83 % klikker på den grønne, store knap og kun 2,57 % på den gule, er det klart, at vi vælger den grønne knap.

Men Analytics kan gøre endnu mere. På baggrund af vores analyser optimerer vi individuelle tilbud helt ned til ordlyden for forskellige målgrupper. Hvis vi f.eks. markedsfører et bestemt tematisk tilbud, hvis målgruppe er 50 år, bruger vi en anden tilgang end til yngre målgrupper. Samtidig kan oplysningerne struktureres på en mere enkel måde, så de er lettere at opfatte alt efter alder. Vi afholder os fra spektakulært videoindhold i form af billedfilm; i stedet lægger vi stor vægt på faktuelle oplysninger. For et andet tilbud, f.eks. et andet produkt, fastlægges et helt andet layout, der er farverigt, iøjnefaldende og understøttet af indlejring af sociale medier, f.eks. YouTube og Pinterest.

Så gennem analysen kan vi også kontrollere og optimere visse adfærdsmønstre og forfine tilbuddene, så vi kan konvertere endnu bedre i de enkelte målgrupper.

Omkostninger ved Google Analytics?

Vi anbefaler, at du arbejder med Google-løsninger til alle individuelle projekter. Hvorfor?

  1. Integrer Google Pixel alligevel, f.eks. til Analytics eller Google Search (tidligere Webmaster Tools) osv.
  2. Google Analytics koster ingen penge

Andre softwareværktøjer til analyse koster 200-300 euro om måneden.

Analyse – evaluering af brugeradfærd

  • Give oplysninger om, hvad brugerne gør og ikke gør på vores websted.
  • Hjælp til at træffe beslutninger om og optimere tilbud
  • Jo flere data en social medieplatform har, jo mere målrettet information kan den distribuere.
  • I analysen tages der hensyn til data som opholdstid, interaktion og tilbagevendende brugere.
  • Analytics kan bruges til at bestemme den præcise målgruppe, hvilket er et vigtigt aspekt for senere markedsføring.