Udbyder

Identifikation af udbyder i henhold til § 5 i TMG

CXMXO Media Group

CXMXO UG haftungsbeschränkt
Hansaring 1
50670 Köln
Tyskland

Telefon: +49 221 – 165 323 – 79
E-mail: office at cxmxo.com

Ledelse / ejer:

Stephan M. Czaja

Handelsregister nr.: HRB 83708
Registerret: byretten i Köln

Juridisk repræsenteret af selskabet CXMXO UG (haftungsbeschränkt), Köln, byretten, HRB
– repræsenteret ved den administrerende direktør Stephan M. Czaja

Skattenummer: 215/5089/1149
Identifikationsnummer for moms i henhold til § 27a i momsloven: Følgende.
Bemærk også vores oplysninger om databeskyttelse.

Ansvarlig for indholdet i henhold til § 55, stk. 2, i RStV:
CXMXO UG (begrænset ansvar)

Redaktionelt billedmateriale

© aluxum – istock.com
© ashumskiy – istock.com
© Kirill Kedrinski – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Ivan Kruk – fotolia.com
© Kaponia Aliaksei – fotolia.com
© Raisa Kanareva – fotolia.com
© eugenepartyzan – fotolia.com
© kazzakova – fotolia.com
© Andrey Kiselev – fotolia.com
© paultarasenko – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Astarot – fotolia.com
© kiuikson – fotolia.com

© kegfire – fotolia.com

© contrastwerkstatt – fotolia.com
© loreanto – fotolia.com
© VadimGuzhva – fotolia.com
© indiraswork- fotolia.com

Ansvarsfraskrivelse / 1

Indholdet af dette websted

Indholdet af dette websted er udarbejdet med den størst mulige omhu. Udbyderen påtager sig dog intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det leverede indhold. Brugen af det fremkaldte indhold sker på brugerens eget ansvar. Bidrag, der er identificeret med navn, afspejler den respektive forfatters holdning og ikke altid udbyderens holdning.

Tilgængelighed på webstedet

Leverandøren skal bestræbe sig på at tilbyde tjenesten til afhentning uden afbrydelser så vidt muligt. Men selv med al den fornødne omhu kan man ikke udelukke, at der kan forekomme driftsstop. Udbyderen forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde sit tilbud til enhver tid.

Eksterne links

Dette websted indeholder links til websteder fra tredjeparter (“eksterne links”). Disse websteder er underlagt de respektive operatørers ansvar. Da de eksterne links blev oprettet første gang, kontrollerede udbyderen det eksterne indhold for eventuelle lovovertrædelser. På det tidspunkt var der ingen overtrædelser af lovgivningen. Udbyderen har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design og indhold af de linkede sider. Inddragelsen af eksterne links betyder ikke, at udbyderen overtager indholdet bag henvisningen eller linket som sit eget. En konstant kontrol af disse eksterne links er ikke rimelig for udbyderen, hvis der ikke er konkrete tegn på lovovertrædelser. Hvis der bliver kendskab til lovovertrædelser, vil sådanne eksterne links dog blive slettet øjeblikkeligt.

Annoncer

Den respektive forfatter er ansvarlig for indholdet af annoncerne og for indholdet af det annoncerede websted. Visningen af annoncen er ikke ensbetydende med, at udbyderen accepterer den.

Intet kontraktligt forhold

Brugen af udbyderens websted skaber ikke noget kontraktligt forhold mellem brugeren og udbyderen. I denne henseende er der heller ingen kontraktlige eller kontraktlignende krav mod udbyderen. I tilfælde af at brugen af hjemmesiden skulle føre til et kontraktforhold, gælder følgende ansvarsbegrænsning udelukkende som en sikkerhedsforanstaltning: Udbyderen er ansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed samt i tilfælde af overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (kardinalforpligtelse). Leverandøren er ansvarlig, begrænset til erstatning for den skade, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse og er typisk for kontrakten, for en sådan skade, der skyldes en let uagtsom tilsidesættelse af væsentlige forpligtelser fra hans side eller fra en af hans retlige repræsentanter eller stedfortrædere. Leverandøren er ikke ansvarlig i tilfælde af en let uagtsom tilsidesættelse af accessoriske forpligtelser, der ikke er kardinalforpligtelser. Ansvaret for skader, der falder inden for beskyttelsesområdet for en garanti eller garanti fra udbyderens side, samt ansvar for krav baseret på produktansvarsloven og skader som følge af skade på liv, legeme eller helbred forbliver upåvirket.

Copyright / 2

Indholdet og de værker, der offentliggøres på dette websted, er beskyttet af ophavsretten. Enhver brug, der ikke er tilladt i henhold til den tyske lov om ophavsret, kræver forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Dette gælder især kopiering, redigering, oversættelse, lagring, behandling eller gengivelse af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Indhold og bidrag fra tredjeparter er markeret som sådan. Uautoriseret gengivelse eller overførsel af enkeltstående indhold eller hele sider er ikke tilladt og er strafbart. Det er kun tilladt at fremstille kopier og downloade til personlig, privat og ikke-kommerciel brug. Links til udbyderens websted er til enhver tid velkomne og kræver ikke tilladelse fra udbyderen af webstedet. Visning af dette websted i eksterne rammer er kun tilladt med tilladelse.

Databeskyttelse / 3

Læs mere om databeskyttelse her.