Strategi for sociale medier på Facebook, YouTube, Instagram & Co. – Tips fra bureauet

Virksomhedens filosofi, de værdier, der bæres fra inderst til yderst, bl.a. for at motivere folk til at deltage, er ikke kun en del af medarbejderstrategien, men også en del af markedsføringen. Identiteten af vores virksomhed, virksomheden eller vores produkter er afgørende for den autentiske effekt af vores brand. Autentisk kan det betyde mange ting, lige fra kvalitetsløftet om produkterne, f.eks. skruer eller andre stålkonstruktioner, men også et løfte om bæredygtighed, f.eks. når det drejer sig om aktuelle økologiske spørgsmål. Virksomhedens filosofi står for alle disse egenskaber og værdier. Hvor kommer vi fra, og hvor vil vi hen?

Strategi for sociale medier: komponenter og aspekter

Selv i en strategi for sociale medier bør ens egen virksomhedsfilosofi altid spille en rolle, når social media managers overtager planlægningen. Især når en ekspert er dedikeret til emnet markedsføring på de sociale netværk, skal alle foranstaltninger være velplanlagte. Men ikke kun hver enkelt foranstaltning, men også den røde tråd, det samlede arbejde skal være sammenhængende. Virksomhedsfilosofien indeholder forskellige komponenter og aspekter. En god idé kommer altid fra det stiftende team.

De, der startede med en idé, havde konkrete ideer og gennemførte dem som regel præcis efter deres ønsker. Det er trods alt deres eget produkt, deres eget bureau eller deres egen virksomhed, der er tilrettelagt med kærlighed og tid. Afhængigt af ejernes karaktertræk varierer forretningsfilosofien også. Fra en stille og familiær virksomhed, med små medarbejdere og kontorer og en lidt for stramt organiseret bureauhverdag, mellem planlægning, organisering, gennemførelse og overvågning samt analyse. Forskellige koncepter giver forskellige resultater og også forskellige medarbejdere. Jo flere medarbejdere man har, jo mere vægt får deres stemme, også i virksomhedens filosofi. I dag ser vi meget nøje på os selv, vores helt individuelle ledestjerne og også på vores konkurrenter og de nøglepunkter, der adskiller os fra dem.

Vores egen markedsposition, vores konkurrenters styrker, men også vores egen viden bliver et individuelt billede, en mosaik, om man vil, som vores eget marked er sammensat af. Jo bedre vi forstår dette billede, jo bedre kan vi vurdere, hvor vores muligheder som virksomhed ligger. Så efter at vi i den sidste artikel har vurderet og kategoriseret vores produktkategorier og vores individuelle produkter og dermed klassificeret dem med henblik på markedsføring, kommer vi nu til virksomheden og konkurrenterne.

 • Virksomhedens/produkternes identitet er afgørende for brandets autentiske virkning
 • Forskellige koncepter giver forskellige resultater
 • Jo større antallet af medarbejdere er, jo vigtigere er deres stemme i virksomhedens filosofi.

Markedsposition: Forståelse af konkurrenterne / selvevaluering

Først og fremmest skal vi altid tale om en grov vurdering: Hvilken markedsposition ser vi os selv på nuværende tidspunkt? Gennem statistikker, men også diagrammer og undersøgelser i vores egen virksomhed eller gennem bureauer kan vi finde ud af, hvor vores virksomhed står. Som ung virksomhed eller nystartet virksomhed er det tilrådeligt at kigge på de store virksomheder. De investerer allerede store beløb i markedsføringsstrategier, også for sociale netværk. Grundlæggende drejer det sig imidlertid om en markedsvurdering, hvor stor er den mængde, der kan genereres gennem salg, hvad er den nuværende målgruppe, og hvem køber eller forbruger vores produkter? For at vi senere kan sammenligne målgruppen for vores produkt perfekt med målgruppen på det respektive sociale netværk, jo nemmere kan vi bestemme krydsninger. Når man vurderer sin egen virksomhed, hjælper det ikke kun at se på sig selv, f.eks. gennem virksomhedens filosofi og de værdier, som den repræsenterer, men også at se på konkurrenterne i et omfattende perspektiv.

Til sidst skal din egen virksomhed skrives ned på en velstruktureret måde, helst i punktform.

 • Hvem er vores kontakter, hvordan ser vores målgruppe ud?
 • Hvor er vores virksomheds styrker, på hvilket marked opererer vi, og hvor skal vi bevæge os hen med vores egen produktverden?

Det drejer sig ikke om en sidelang, ekstremt præcis præsentation af en virksomhed, men om at tænke selv. Hvad står vores virksomhed for i øjeblikket, og hvor vi ønsker at være om et bestemt tidsrum, med eller uden markedsføring på sociale medier.

Når du har kigget på din egen virksomhed og dine egne idéer, bør du altid kigge på konkurrenterne. Som allerede beskrevet investerer især store konkurrenter store beløb i deres markedsføringskoncepter, hvad enten det drejer sig om point of sale, online markedsføring eller endnu mere specifikt markedsføring på sociale medier. Hvordan udformer du dit opslag? På hvilke tidspunkter skriver du? Hvilket indhold lægger du ud?

 • Vurdering af virksomhedens markedsposition
 • Se ikke kun på dig selv, men også på konkurrenterne

Direkte konkurrence: Identificering af markedspositioner og muligheder

Ud over det store og brede spektrum af en samlet konkurrence er der naturligvis også den direkte konkurrence. Konkurrence, der ikke tilbyder lignende produkter, men præcis de samme produkter! Hvis du f.eks. er en online fødevarebutik, der sælger økologiske fødevarer, er en anden økologisk fødevarebutik helt klart en direkte konkurrent. Den nystartede fødevarevirksomhed, der producerer müslibarer, hører til den brede kreds af konkurrenter. Du kan tage ved lære af dette, at copycats, dvs. at man kun bør tage ideer fra andre, kun bør ske i stor konkurrence, men du skal klart adskille dig fra de direkte konkurrenter og rivaler. Så hvis du lader dig inspirere af kreative ideer her, risikerer du hurtigt at poste præcis det samme indhold. Det betyder, at de ikke tilbyder nogen relevant merværdi og derfor ikke er relevante for en vis del af fans. De bør forsøge at differentiere sig så meget som muligt fra deres direkte konkurrenter. Derfor er det også vigtigt at skelne mellem den globale konkurrence, dvs. på det generelle marked, og den direkte konkurrence, dvs. de specifikke konkurrenter.

 • Ikke direkte inspireret af kreative idéer
 • Skil dig ud fra de direkte konkurrenter

Markedsspecifik viden: Vores USP

I forbindelse med din egen planlægning af sociale medier er det værd at tage din egen ekspertviden med dig. Disse er naturligvis helt individuelle i hver enkelt sektor, for hvert produkt og hver enkelt virksomhed. I sidste ende har de dog altid visse emner, som deres bureau, din virksomhed eller dit produkt kan eller vil tage fat på. Det kan være energieffektivitet eller en særlig komponent, i tilfælde af mode måske en særlig anvendelse. Med disse eller flere unikke salgsargumenter kan du klart adskille dig fra konkurrenterne, især i den direkte konkurrence. Der er naturligvis mange biler og mange sociale medier, der beskæftiger sig med dem, men vores brand står især for effektivitet. Det er nok til, at vi kan positionere os førsteklasses i de generelle nyheder, som f.eks. den aktuelle debat om dieselskandalen.

Men lad os ikke kun tænke på vores egne værdier eller idéer, for der er naturligvis mange andre mennesker, der har en interesse i vores virksomhed. Vi kalder denne gruppe af mennesker for interessenter.

 • Ekspertviden inden for hver enkelt branche
 • Unikke salgsargumenter adskiller dig fra den direkte konkurrence

Interessenter: Kunder, nye kunder, medarbejdere, presse og medier

Udtrykket stammer faktisk fra økonomisk teori, men især i sociale medier spiller den sociale forbindelse til andre mennesker en stor rolle. Vi kan helt sikkert opdele disse mennesker i forskellige grupper, så vi har forskellige kontakter, som vi kan udvikle individuelle strategier for. Vi har f.eks. et stort segment af privatkunder, og dette segment af privatkunder står i sidste ende for salget og distributionen af vores produkter. Så i vores strategi for sociale medier står de øverst på listen! En anden gruppe af mennesker er de ansatte. Medarbejderne kan også opsamles på forskellige måder, gennem indsigt i deres arbejde og dermed en smule berømmelse for medarbejderne, helt til en uddannelseskampagne for uddannelsesvirksomheder. En anden gruppe er ofte medier og presserepræsentanter.

Medier og presserepræsentanter sørger også for en stor del af vores opmærksomhed og dermed for et potentielt salg af produkter. Mediernes repræsentanter bør derfor også tages med i betragtning i en strategi for sociale medier, og der skal findes modeller til at imødekomme dem. Mange bruger Twitter til dette arbejde, men du kan naturligvis også nå ud til pressen via Instagram eller YouTube. Det hele afhænger af den rigtige planlægning.

Der er mange flere grupper, og hvis vi vender tilbage til vores eksempel i bilindustrien, har vi, når vi bliver energieffektive, også et ansvar for bæredygtighed og økologiske aspekter for fremtiden. Også her vil der være mennesker, der føler sig forstyrret af vores produkter eller tjenester, f.eks. beboere i en storby, der ligger direkte ved en hovedvej. Disse mennesker, Kauder, skal også tages i betragtning i strategien for de sociale medier.

Kerneområder: Markedsføring for distrikter, byer og lande

Når vi nu er ved det regionale ansvar, spiller især kerneregionerne en vigtig rolle i konceptet sociale medier. Det drejer sig om markedsføring i en region, en eller flere specifikke byer, et land eller et kontinent. Naturligvis skal der også udvikles passende strategier for de forskellige geografiske forhold. Strategiudvikling er ikke kun vigtig for den organiske opbygning, men også for annoncer og betalt rækkevidde i de sociale netværk. I dag kan annoncer distribueres meget præcist på grundlag af demografiske data. Vi kan f.eks. oprette en målgruppe på Facebook, der svarer til kvinder mellem 30 og 40 år, som kommer fra Berlin i umiddelbar nærhed, op til maksimalt 17 km. Er det muligt at være endnu mere præcis? Ja, selvfølgelig! Facebook ser sin kapital i annoncerne og arbejdet med vores brugerdata. Derfor kan annonceringschefen indstilles meget præcist; som en lokal virksomhed i Berlin-Kreuzberg kan du også placere annoncer, der kun er rettet mod folk fra Berlin-Kreuzberg. På denne måde får du din reklame ekstremt præcist i Berlin Mitte med minimalt spild.

Ikke kun i reklamer, men også indholdet af deres opslag skal være orienteret mod regionale forhold. Hvis de ønsker at få fodfæste i Berlin, bør du også nævne det i dine tekster. Deres billeder af dem og deres placering vil blive markeret. Du bør også se, at den især med folk fra Berlin markere billeder med Synes godt om, kommentere billederne eller videoer, sikre opmærksomhed i deres region! Hvis du ønsker at arbejde på nationalt plan, er det også tilrådeligt at tage til de større byer. Den største gruppe af købere befinder sig i de store byer. Vores samfund bliver mere og mere urbaniseret, den berømte landfraflytning. Hvis du fokuserer for meget på markedsføringsforanstaltninger i Hamborg, når du direkte ud til to millioner mennesker. Hvis man til gengæld forsøger at reklamere for hele Niedersachsen med undtagelse af Hannover, er indsatsen allerede betydeligt større. Også her opstår spørgsmålet, om man hellere skulle blive i Hannover?

Målgruppen er lige så stor, men er meget nemmere at nå ud til, og de er nemme at holde i kontakt med. Hvis vi henvender os til en person fra Hildesheim, føler personen i Braunschweig sig ikke længere tiltalt. Derfor bør regionalitet også finde plads i dit koncept.

 • Kerneområder spiller en vigtig rolle i konceptet sociale medier

Filosofi: Kernebudskab for markedsføringen og virksomheden

Endelig vender vi tilbage til filosofien, efter at have tænkt på de forskellige grupper af mennesker, regionalitet, men også på konkurrence, lad os se tilbage på os selv, hvem er vi? Hvordan kan vi bringe vores tanker ind i denne konkurrence og i dette marked, så vi kan tilbyde fansene merværdi, klassiske koncepter, men også nye! Mens vores virksomhed i vores første overvejelser stadig var 100 % i forgrunden, kender vi nu de andre, dem der findes uden for vores verden, bloggere, andre bureauer, magasiner, kritikere og mange flere. Ved at se på konkurrenterne kan vi nu vælge præcis de værdier, som vi tror, vil give os mest succes!

Nu kan vi ud fra de to sidste overvejelser om produkter og produktkategorier samt om konkurrence og filosofi udforme vores eget kernebudskab. Her vil jeg gerne henvise til en af grundlæggerne og startup-legenderne i Tyskland, Carsten Maschmeyer, som engang opsummerede salget af produkter på smukkeste vis. I et kernebudskab, enkelt, klart og noget særligt. Jeg kan godt lide at videregive disse sætninger, fordi de i sidste ende sammenfatter et så komplekst koncept for sociale medier, der består af planlægning, strategi, analyse og markedsføringsbudskab, til et enkelt budskab. Vi kan bruge dette budskab over for vores kunder, medarbejdere, ledere, praktikanter, aktionærer, regionale partnere, politikere og også medierne. Lad os gå videre til det sidste trin i den første grundlæggende overvejelse: Hvem er vi? Til et vist punkt!

Hovedbudskab

Der er mange produkter, der… men vi er de eneste, der …

Der er undersøgelser, som … / vi ønsker at overbevise, så vi får vidner – hvorfor virker XY?