Facebook Ads Agency Tips! Hvordan kan du nå op på 1 cent CPC-grænsen?

Hvorfor laver virksomheder egentlig Facebook-annoncering? Først og fremmest hjælper annoncering på Facebook med at skabe rækkevidde. Hvis du har en vis rækkevidde, kan du reklamere for dine egne produkter, tjenester eller softwareværktøjer. Alle iværksættere eller virksomheder, der er lige startet op, har som regel det samme grundlæggende problem: Der er for lidt rækkevidde til deres egen reklame! I denne artikel diskuterer jeg emnet Facebook-annoncering fra et bureauperspektiv.

 • Mere om vores Facebook-bureau

Tip fra redaktørerne! Lær trin for trin og gratis: Facebook Ads og annoncer

Facebook-annoncer for kun 1 cent pr. klik?

I e-bogen vil du lære:

 1. Sådan finder du den mest lukrative målgruppe for din reklame
 2. Sådan perfektionerer du din retargeting med Facebook Pixel
 3. Hvilke billeder og tekster fungerer bedst i Facebook Ads
 4. Hvordan du opnår klikprocenter på 20 % og mere på lang sigt
 5. Sådan bruger du bruger brugerdefinerede målgrupper og Lookalike Audiences perfekt
 6. Sådan opnår du maksimal rækkevidde med kun 0,01 euro pr. klik
 7. EBook: 1 cent pr. klik Formel

Vores artikel forklarer alt det grundlæggende om Facebook Ads. Facebook tilbyder en praktisk løsning her, idet annoncerne kan målrettes meget præcist. Du kan målrette til specifikke grupper i en bestemt alder, fra en bestemt region eller med en bestemt interesse. Folk vil se annoncerne og interagere med dem som følge heraf: Den alment ønskede og populære interaktion. Interaktionsraten er et meget vigtigt redskab til at måle succesen af kampagner i sociale netværk.

Bortset fra artiklen, her er igen introduktionen af bogens forfatter, 1 Cent Click Formula.

Interaktionsraten som en succesindikator for reklamer på Facebook

En af de største indikatorer for succes for digitale reklamekampagner er interaktionsraten for den pågældende annonce. Interaktionsraten vedrører ikke kun den rene rækkevidde, men også brugernes deltagelse. Jo højere interaktion, dvs. jo flere likes og kommentarer der er blevet givet, eller jo oftere ens eget opslag er blevet delt, jo højere er denne værdi. De fleste sociale netværk har en interaktionsrate på mellem 2 og 10 %. Værdien af en blogger eller influencer måles f.eks. ud fra dette. På samme måde beregnes den bedste individuelle kampagne her for Facebook-annoncer. Men lad os først tage et kig på Facebook-annoncer, hvordan ser de ud?

Når du starter en reklamekampagne på Facebook, skal du først klikke dig ind i Facebook Business Manager for at registrere din reklamekonto. Her kan du konvertere din profil til en annoncør og derefter oprette reklamer for dine egne fansider og projekter, som bliver debiteret fra din egen konto. Betalingen sker med kreditkort eller PayPal. Hvis du har en eksisterende annoncekonto, kan du starte med din første annonce. Jeg anbefaler dog, at du først integrerer en targeting-pixel!

Retargeting-pixel på Facebook: Brugere kan afspille annoncer igen

Hvad er en retargeting-pixel? Den såkaldte Facebook-pixel er faktisk bare en enkelt, lillebitte grafik med en lille kode. Denne pixel er gennemsigtig og er, som navnet antyder, kun én pixel høj eller bred. Det gør den usynlig på webstedet. Hvis du tilføjer denne pixel til dit eget websted eller din egen onlinebutik, vil alle brugere blive registreret af Facebook via det lille script, der omgiver billedfilen. Når disse brugere vender tilbage til Facebook, kan de få serveret målrettede produkter i form af reklamer. Dette princip hjælper især virksomheder og marketingafdelinger med at nå ud til de mennesker, der allerede er involveret, på en meget mere målrettet måde.

Kan du huske interaktionsraten? Interaktionsraten er naturligvis særlig høj her, fordi brugerne allerede er bekendt med dit produkt eller dit brand. Det øger chancen for et salg og en aftale betydeligt.

Men lad os vende tilbage til Facebook Business Manager, hvor du kan opsætte dine første annoncer på Facebook.

Få mere at vide om vores bureau Social Media One

Vi tilbyder smarte løsninger og koncepter til kampagner i mange byer. Se potentialet i de økonomisk set største byer her:

 • Berlin
 • Hamburg
 • München
 • Köln
 • Hanover
 • Düsseldorf
 • Frankfurt

Reklame på Facebook, så nemt er det!

Opret en kampagne: Kun ét navn

I annonceadministratoren opretter du først en enkelt kampagne. Denne kampagne indeholder forskellige annoncegrupper, som igen indeholder individuelle annoncer. Dette giver annoncerne en indlejring i to niveauer. Den store fordel her er, at du altid kan anvende de globale indstillinger for kampagnen eller den enkelte annoncegruppe på alle tilknyttede individuelle annoncer. Det er f.eks. nyttigt, hvis du har 50 individuelle annoncegrupper, og du ønsker at øge det samlede budget med 10 € om dagen. Med få klik kan du ændre indstillingerne for alle de enkelte annoncer ved at indlejre dem i hinanden med få klik. Dette er en afgørende fordel med hensyn til hastighed, især hvis kampagnerne er større og ikke længere kun indeholder “få” annoncer.

Så lad os huske, at du først skal oprette en enkelt kampagne. Lad os nu gå videre til annoncegrupperne. Primært annoncegruppen i Facebook, Ad Manager.

Annoncegrupper: Global styring af indstillingsmuligheder

De enkelte annoncegrupper i Facebooks Annonceadministrator bestemmer de enkelte målgrupper. Her siger du globalt, at hele din annoncegruppe f.eks. skal have en bestemt interesse. Alle annoncer under den vil være baseret på denne interesse. Her kan du også administrere kampagnens daglige budgetter globalt, som vi lige har nævnt. Når den enkelte annoncegruppe er oprettet, kan du duplikere den med få klik og derefter ændre gruppernes grundlæggende værdier.

Du kan f.eks. oprette en annoncegruppe, der ikke kun er baseret på målgruppens interesser, men også på hvor de bor, deres køn og alder.

Hvis vi kopierer denne annoncegruppe, kan vi hurtigt udskifte en af variablerne og indstille, at annoncen f.eks. ikke skal udsendes specifikt til kvinder, men til mænd. Alle de andre variabler, såvel som alder og bopælssted, forbliver de samme, og også interesserne forbliver de samme. På denne måde kan du hurtigt sammensætte en portefølje ved f.eks. at reklamere til fans af en bestemt konkurrent og kun opdele dem i individuelle grupper, f.eks. mænd mellem 20 og 30 år, mænd mellem 30 og 40 år osv. Hvorfor opdeler du de forskellige annoncer på denne måde?

CPC er konge! Kontaktpris pr. tusinde (CPM) og interaktion

Fordelen ved at annoncere på Facebook er den målrettede mængde af personer, som markedsføringsbudskaberne spredes til. Hvis vi bare tænker på en klassisk reklameplakat, så går tusindvis af mennesker forbi den hver dag. Men de tilhører forskellige sociale klasser, har forskellige interesser, bor ikke nødvendigvis samme sted, hvor plakaten blev hængt op, er mænd eller kvinder, gamle eller unge. Det er derfor aldrig muligt at fastslå præcist, hvilken virkning en enkelt reklameplakat på et bestemt sted har haft eller vil have på den enkelte person. Virkningerne af traditionel reklame kan kun måles i store mængder.

Med Facebook-annoncer er det helt anderledes! Her kan vi bestemme præcis, hvem der skal se vores annoncer, hvilket øger effektiviteten enormt. Det er også muligt for os at afgøre, om annoncerne kun udsendes på mobile enheder eller på computeren. Dette øger ikke kun effektiviteten, men også rækkevidden i forhold til det givne budget. En social media manager måler succes bl.a. på CPC. CPC betyder intet andet end omkostninger pr. klik. Jo lavere omkostningerne ved at købe et klik er, jo mere succesfuldt vil de konvertere, hvis vi går ud fra en fælles målgruppe.

CPM betyder pris pr. tusinde kontakter. Det svarer på spørgsmålet om, hvor mange penge der skal investeres for at tusinde mennesker ser den pågældende annonce(impressions). Hvis vi fokuserer på en meget simpel kampagne, er prisen pr. tusinde kontakter i social media marketing kun ca. 20 % i forhold til en klassisk CPM i et trykt magasin eller i en dagblad. Det betyder, at du kan få fem gange mere effektivitet ud af det samme budget! Det er netop det, der gør virksomheder begejstrede for markedsføring på sociale medier. Klik her for at se formlen på 1 cent pr. klik.

Individuelle annoncer i Facebook Ads Manager: A/B-test

Først oprettes en overordnet kampagne med et navn, f.eks. “50 % udsalg”, derefter oprettes annoncegrupperne med deres respektive målgrupper. Som du kan se, har vi indtil videre primært taget os af strukturen og opsætningen af reklamekampagnen. Nu er det tid til de visuelle elementer og designet.

Når du har oprettet annoncegruppen, kan du placere forskellige individuelle annoncer i den. Disse individuelle reklamer indeholder så f.eks. forskellige billeder, videoer eller endda et helt diasshow med billeder. Hver enkelt grafik får en individuel annonce. På denne måde kan de opnåede resultater senere adskilles præcist fra hinanden. Selvfølgelig kan teksterne også variere, bruger du følelsestegn, eller måske ikke? Alle disse mulige variabler, der påvirker salget, bliver nu gennemspillet i de enkelte annoncer. Resultatet er, at du hurtigt får 10 eller 15 forskellige individuelle annoncer i den enkelte annoncegruppe.

Hvis annoncegrupperne duplikeres, oprettes der hurtigt hundredvis af individuelle annoncer, som naturligvis også skal administreres og overvåges efterfølgende. Den efterfølgende overvågning og evaluering eller analyse af de enkelte kampagner på Facebook er naturligvis den afgørende faktor. Derfor er det så vigtigt at sammenligne de enkelte annoncegrupper med hinanden samt de enkelte annoncer, grafik og tekster.

Split-test, vellykkede kampagner gennem annonceanalyse

Ved hjælp af en split-test eller A/B-test ser bureauerne på sociale medier på, hvor succesfulde de enkelte annoncer er. Kort sagt: Hvilken annonce konverterer bedst? Målingen overtages af vores CPC, som en påmindelse: cost per click.

Hvis du f.eks. henvender dig til det tyske marked, har du naturligvis en høj konkurrencetæthed og mange konkurrenter, der konkurrerer om brugerne på de sociale netværk. Derfor kan det ske, at selv om du tildeler et budget på et par tusinde euro, så bliver kun et par euro brugt eller spillet ud af Facebook i de første dage. De lave udgifter til reklamebudgettet skyldes, at konkurrencen i dette land er stor, og at mange virksomheder køber reklameplads i sociale netværk (men også søgemaskiner). Når nye annoncegrupper eller nye kampagner spilles, skal de altid konkurrere med eksisterende annoncer, der allerede er blevet booket.

Uanset hvordan, handler det i sidste ende om at købe kliks så billigt som muligt. Hvis din egen online shop kun har 20 unikke besøgende om dagen, men du genererer 100 nye besøgende gennem annoncer på internettet, uanset om det er Facebook eller Google, vil andelen straks blive mangedoblet. Hvordan ser en vellykket Facebook-annonce egentlig ud i dag?

Succesfulde kampagner fra Facebook-markedsføringsbureauer

Inden for reklame har der altid været en gylden regel: reklame skal skabe opmærksomhed. Præcis det samme princip anvendes af bureauerne i dag på de sociale netværk, når de udformer kampagner. De grafikker eller videoer, der offentliggøres, skal skabe opmærksomhed. Især med den målgruppe, der kan være interesseret i produktet eller tjenesten. Denne opmærksomhed skabes ved at bruge meget enkle midler, f.eks. cirkler eller pile som overlejring, der peger direkte på et tilbud. Det samme princip gælder for grafik, men også for videoindhold, som skal have et overraskende øjeblik inden for de første tre sekunder for at fange brugeren.

Vidste du, at de fleste brugere kun ser videoer på Facebook i to eller tre sekunder? Det samme princip gælder også på YouTube, hvor videoer normalt også kun ses i få sekunder. Derfor skal man i videomarkedsføring altid sørge for, at historien er udformet på en sådan måde, at brugeren oplever et overraskende øjeblik i de første sekunder. Det aktiverer ham for de videre budskaber, og dermed kan en video øge effektiviteten, udvide rækkevidden og selvfølgelig også sikre virale effekter, hvis kampagnen efterfølgende gøres smart.

Kan det betale sig at annoncere på Facebook?

Som vi har set før med CPM-priser, hvor vi beregner, hvor meget det koster at få 1.000 personer til at se vores annonce, er annoncer på sociale medier langt mere effektive end traditionelle reklamer. Kun 20 % af omkostningerne skal bruges til at nå ud til lige så mange mennesker. Desuden er spredningstabet meget lavere, da målgrupperne kan bestemmes nøjagtigt og ikke er spredt i stor stil som i tilfælde af en annonce i trykte blade eller aviser. Disse afgørende fordele gør Facebook og andre netværk som YouTube og Instagram så succesfulde i forbindelse med virksomheders og virksomheders markedsføringskampagner.

Hvor meget koster Facebook-annoncering?

Annoncer på Facebook er relativt dyre, når vi ser på, hvordan en annonce placeres. Dette gælder dog kun for nystartede virksomheder. For alle mellemstore virksomheder, små og mellemstore virksomheder og naturligvis også for aktieselskaber er Facebook-annoncer et absolut effektivt middel til at nå ud til målgrupper til en lav pris. Splittingsforsøg er også meget lette at gennemføre her og kræver ikke flere ugers forberedelse, produktion eller handlinger som f.eks. ophængning af plakater.

Enhver, der ønsker at placere en Facebook-annonce, vil naturligvis først blive konfronteret med klikpriser på et par euro. Hvis du så sælger et produkt, hvis pris kun er få euro, bliver det hurtigt ineffektivt. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på CPC’en og deaktivere annoncer, der ikke lover succes, og hvis klikpriser er meget højere end dem, der lover en fortjeneste på salget.

CPC-formel: Omkostninger pr. klik

CPC = klik / omkostninger

Vores annonce bliver set 50 gange, hvilket resulterer i et klik, som koster os 1 euro som et eksempel.

Denne euro er både vores CPC og anskaffelsesomkostningerne for et klik. Du kan måle den omtrentlige succes med forhandlere, der sælger på Amazon. Omkostningerne stiger hurtigt, hvis der er daglige budgetter på 100 euro for hver annoncegruppe. Desuden har vi med fem annoncegrupper allerede fem hundrede euro om dagen. Det løber op. For nystartede virksomheder anbefaler vi derfor, at man fokuserer på enkelte grupper og nogle få split-tests. I store virksomheder er det anderledes. Her er det ikke kun kønnene eller interesserne, men også forskellige lande og sprog, der er opdelt. Ikke desto mindre taler de alle det samme sprog: CPC!

Uanset om du har et dagligt budget på ti eller ti tusind euro, skal dit mål være at presse CPC’en. Fra 50 cents til 20 cents, 10 cents og til sidst kun en enkelt cent. Hvis vi sænker CPC’en fra 50 til 1 cent, er annoncen 50 gange mere effektiv med det samme budget, dvs. 5000 %. Det er den store kunst ved Facebook-reklamer!

Den, der køber kliks, der kun koster en cent, og som måske kun har brug for 20 besøgende til et enkelt salg i webshoppen, ser, at hvert enkelt salg kun koster 20 cent, og dermed er fortjenstmargenen ekstremt høj. Hvis vi stadig havde haft 1 euro pr. klik, ville det have kostet 20 euro at skaffe denne køber. Hvis vi nu kører en reklamekampagne for en stor kunde, udvikler omkostningerne sig hurtigt, så de i stedet for 1.000 euro ender med at blive 100.000 euro. Der er altså et meget stort interval, afhængigt af hvor godt en Facebook-annonce er optimeret.

E-bogen for begyndere og avancerede

Så hent min nye e-bog nu og lær, hvordan du kun betaler 1 cent pr. klik for dine Facebook-annoncer! Jeg viser dig alt, hvad du behøver at vide om superbillige Facebook-annoncer på 166 sider og især om “1 cent pr. klik-formlen”. Du får fungerende og gennemprøvede metoder til at betale kun 0,01 euro pr. klik og mindre for dine Facebook-annoncer!

Vil du vide, hvordan du betaler kun 1 cent pr. klik og mindre for Facebook-annoncer? Med “1 cent pr. klik-formlen” viser forfatteren Björn Tantau dig på 166 sider, hvad du skal vide om ekstremt billige Facebook-annoncer. Ved hjælp af bedste praksis forklarer han fungerende og gennemprøvede metoder, hvormed du kun betaler 0,01 euro pr. klik med Ads! I e-bogen vil du lære:

 1. Sådan finder du den mest lukrative målgruppe for din reklame
 2. Sådan perfektionerer du din retargeting med Facebook Pixel
 3. Hvilke billeder og tekster fungerer bedst i Facebook Ads
 4. Hvordan du opnår klikprocenter på 20 % og mere på lang sigt
 5. Sådan bruger du bruger brugerdefinerede målgrupper og Lookalike Audiences perfekt
 6. Sådan opnår du maksimal rækkevidde med kun 0,01 euro pr. klik
 7. EBook: 1 cent pr. klik Formel

Fire succeser!

 • Mere om vores Facebook-bureau