Photoshop Tutorial: Beskæring med masker / gennemsigtighed

Photoshop gør det med sine lag muligt at lægge flere grafikker oven på hinanden. Hvis vi sammenligner det med to ark, vil vi kun se det øverste ark. Hvis vi vil se på arket nedenfor, skal vi enten slukke for laget eller sætte en maske på det! Masker overlejrer et Photoshop-lag. Masken kan kun males sort/hvid/grå. Alt, hvad der er hvidt, kan ses. Alt, hvad der er sort, er ikke synligt. Gråtonerne svarer til gennemsigtighed.

Photoshop Tutorial: Beskæring med masker (gennemsigtighed)